Persuasive design i hållbar klädkonsumtion

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: För att människans klimatpåverkan ska bli mer hållbar krävs en förändring i vårt beteende. Hur vi konsumerar kläder är ett område där vi har möjlighet att förbättra oss, bland annat genom att köpa och sälja mer second hand istället för nya kläder. Idag återanvänds dock bara en liten del av våra kläder och en stor del slängs. Den här studien undersöker hur man kan applicera designprinciper inom forskningsområdet persuasive design i digitala applikationer för att förändra människors attityder och beteenden kring second hand-konsumtion. Resultatet visar att sociala normer är en viktig faktor för second hand-konsumtionen. Designprinciper där man ger användare möjlighet att lära sig utav varandra, jämföra sig med varandra, tävla, samarbeta och där man använder sig utav normativt inflytande fungerar bra. Resultatet visar också att okunskap är ett problem och för att överkomma detta kan man använda sig utav designprinciper som simulering, där man presenterar information för användaren om vad en handling har för direkt påverkan på klimatet. Andra designprinciper som är användbara för detta är att tillhandahålla funktionalitet som låter användare övervaka sina egna prestationer, att skräddarsy applikationen för varje specifik användare och att hjälpa användaren att öva på nya beteenden. Annan funktionalitet som också är viktig är att berömma, belöna och påminna användaren för önskat beteende. En utvärdering av en befintlig köp- och säljapplikation visar att flertalet av dessa designprinciper redan används men att det finns möjligheter att ytterligare förbättra den genom att utgå ifrån dessa designprinciper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)