Allmänmänsklig skuld? : En studie av idéer om skuld i Alice Munros noveller

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Författare: Sara Rothlin; [2014]

Nyckelord: Skuld; Skuldkänslor; Skam; Alice Munro;

Sammanfattning:

2013 års nobelpristagare i litteratur var Alice Munro. Hennes noveller är ofta enkla skildringar av ”vanliga människors liv” och hur specifika händelser från t.ex. deras barndom på ett mer eller mindre tydligt sätt påverkat deras liv i olika riktningar. Hur de berörts och utvecklats av dessa. Det handlar om moraliska dilemman och livsöden. Munro lyckas i sitt berättande beröra många av de existentiella frågorna, och ändå möta berättelserna "rakt upp och ner”; hon moraliserar inte över händelserna hon målar upp. Jag tyckete mig dock bakom de moraliska valen och livsödena skymta skuld och skuldkänslor i berättelserna, även om det inte uttalades. Det fick mig att tänka kring skuld… varför är det så svårt att tala om? Vad är skuld överhuvudtaget? När möter vi den, och varför? Jag bestämde mig för att börja nysta i dessa frågor, åtminstone litegrann. Resultatet blev denna uppsats, som berör ämnet skuld – vad det är, och vilken roll det kan ha i berättelser om mänskligt liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)