Sambandet mellan redovisning och beskattning utanför det formaliserade sambandet i 14 kap. 2 § IL

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Gustaf Otterheim; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)