Hysterics and Prophets: : Gender Fluidity and Sexual Transgression in Oscar Wilde´s Salomé

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Engelska

Författare: Julia Fernelius; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)