Invandrarnas väg från Swede Hollow till klassrummet : En migrationsbegreppslig studie baserad på skönlitteratur som historisk källa med en historiedidaktisk inriktning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)