Dostoevskijs Anteckningar från Döda huset och Dantes Gudomliga komedi. Del II: Metafor, intertextualitet och karneval

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)