Utvidgade avlägsnanden i europeisk belysning: En analys av förenligheten med Europakonventionen och en jämförelse med finsk rätt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)