Minnespalats och minnespromenader i klassrummet : Studieteknik i årskurs 1-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Sammanfattning   Studieteknik är ett begrepp där många olika tekniker ryms. Det kan kortfattat beskrivas med att planera, anteckna och repetera. Var elev behöver utrustas med en bred repertoar av strategier för att ta sig an de allt mer krävande uppgifterna genom sin studietid. Syftet med det här arbetet var till en början att utveckla en prototyp av ett läromedel om studieteknik. Tanken var att eleverna redan i årskurs 1-3 skulle få möjlighet att bekanta sig med flera olika studiestrategier. En uppgift som ganska snart visade sig vara för omfattande och därav fick omformuleras till att avse endast en teknik för årskurs 1-3. För att kartlägga befintliga läromedel på marknaden utfördes en marknadsanalys genom sökning på tretton olika förlags webbsidor. Efterforskningarna visade att en av de äldsta minnesteknikerna var sparsamt representerade i läromedelsutbudet för målgruppen. Det handlar om minnespalatsmetoden, en minnesteknik som har sina anor från antiken och bygger på en inre visuell associationsteknik. Ett spännande sätt att memorera men relativt outforskat i undervisningssammanhang. Oavsett vilken studieteknik det handlar om så krävs repetition för att förvärvade kunskaper inte ska falla i glömska. Utifrån dessa tankar utvecklades en prototyp för att konkretisera minnespalatsmetoden och skapa strategier för den så viktiga uppföljande repetitionen. Genom en workshop fångades spontana reflektioner upp gällande prototypens formgivning, innehåll och arbetssätt. På så sätt kunde förbättringsområden synliggöras och åtgärdas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)