Två arbetsbeskrivningar av hur man stoppar om en nyrokoko soffa : Traditionella och moderna stoppningstekniker

Detta är en M1-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för design

Sammanfattning: Denna uppsats är en processbeskrivning i hur man stoppar om en möbel som i sitt ursprung var stoppad på traditionellt vis. Uppsatsen visar med hjälp av beskrivningar och bildar i genomförande delen, processen av hur man stoppar om en rokokosoffa med både traditionell och modern stoppningsteknik. Vilka material som är typiska för dom olika stoppningsmetoderna och vilka materialval jag har gjord går jag närmare inpå i denna del. Efter genomförande delen med processbeskrivningarna ser jag närmare på skillnaderna mellan de två stoppningsmetoderna i form av materialkostnader, arbetstid och hållbarhet. Sist kommer et avsnitt med resultat av det föregående och avslutningsvis en reflektion av processbeskrivningen och resultatet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)