Liveutvinning av RAM vs hiberfil.sys för minnesforensik i Windows 10

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Författare: Mathias Karlsson; Oskar Anderberg; [2020]

Nyckelord: RAM; it-forensik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)