"Hej, här kommer det morötter!" : En studie kring små barns inflytande över måltiderna i förskolan och förskollärares reflektion kring detta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)