Organisationskultur som framgångsfaktor : En studie kring organisationskulturens konkurrensfördelar inom bank- & revisionssektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Författare: Cecilia Gälliner; Malin Jakobsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)