De där dialekterna : En undersökning av undervisningen om dialekter i gymnasieskolan

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Författare: Astor Gunnarsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)