E-matvaruhandelns gränssnitt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker gränssnittets betydelse för e-matvaruhandeln. Mer specifikt så undersöker den vilka faktorer, i ett gränssnitt för e-matvaruhandel som bör beaktas. Det spekuleras kring varför e-matvaruhandeln inte är större än vad den är idag och vad som kan göras för att öka dess användning. Djupgående intervjuer genomförs med tre personer från en webbyrå som har tidigare erfarenhet av e-matvaruhandeln och har bland annat framställt lösningar för ICA handlare, Malmborgs, Kvantum och Maxi. Intervjumaterialet analyseras och sammanställs för att sedan jämföras med tidigare forskning inom ämnet. Detta resulterar i ett designramverk för gränssnittsutformning inom e-matvaruhandeln, som visar hur trovärdighet och användarvänlighet påverkar gränssnittet och användarens uppfattning av hemsidan. Trovärdighet och användarvänlighet i sin tur påverkas av vissa aspekter. Ramverket visar även vilka åtgärder som kan tas för att säkerställa dessa aspekter i två designåtgärdstabeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)