Talangutveckling inom innebandy i Sverige

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Författare: Emmy Nilsson; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Ämnet talang och talangutveckling blir mer och mer ett komplext och omdiskuterat ämne inom svensk idrott. Med en bakgrund inom innebandy som ledare och spelare har jag därför valt att skriva kring detta ämne och hur det ser ut i nuläget.Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur elittränare och anställda i olika innebandyförbund arbetar med talangutveckling inom innebandy i Sverige.Metod: Studien är av kvalitativt angreppssätt med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att fånga upp deltagarnas kompetens, funderingar och tankesätt.Resultat: Deltagarna visar tydliga bevis på att begreppet talang och arbetet kring talangutveckling är komplext. Att en mängd olika faktorer kring ledarskap, sampling, deliberate practice, deliberate play, coachens betydelse, goda idrottsliga miljöer, sampling eller tidigare specialisering, relativ ålders effekt är av betydelse i olika utsträckningar.Diskussion: Vilket tillvägagångssätt är bäst för unga idrottare och hur ska man skapa rätt förutsättningar. Olika tillvägagångssätt har visats vara ett faktum. Om det är kompetens som är i framkant eller ledarens egenskaper. Att lagen har roligt och en trygg miljö eller främst är en god talang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)