Framtagning av företagsskylt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Dennis Davidsson; Angelica Karlsson; [2019]

Nyckelord: construction; design; dfm; dfe; CAD;

Sammanfattning: Identifiering och synlighet är två viktiga faktorer för att ett företag ska vara lätt att hitta och kunna marknadsföras. Ett företag som är beroende av att dess kunder ska kunna hitta till sina lokaler bör därför ha en igenkännande och tydlig företagsskylt. I detta examensarbete tas en företagsskylt fram för Davidssons Åkeri AB. Företaget har varit utan en skylt på deras maskinhall sedan år 2011. Företagets kunder, gäster och förbipasserande har svårt att identifiera maskinhallen vilket gör framtagning av en företagsskylt till en viktigt prioritet.Arbetet utförs på Malmö universitet och är den avslutande kursen i programmet produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning. Syftet är att öka synligheten för företagets kunder och omgivning samt att förbättra helhetsintrycket. Målet är att dimensionera en hållbar och kundanpassad företagsskylt för en långvarig placering utomhus samt tillverka en prototyp. Skylten ska vara placerad på maskinhallens fasad och anpassas till de påverkande väderleksförhållandena. Resultatet ska kunna användas som underlag för att ansöka om bygglov och anpassas utefter de krav som finns på skyltar för möjligheten till ett godkänt bygglov. Genom noggranna metoder för framtagning av koncept och konstruktionens delar görs tabeller, analyser och beräkningar. Arbetet resulterar i en hållbar och estetiskt tilltalande fasadskylt som uppfyller företagets önskemål. Skylten består av företagets officiella logotyps bokstäver som är svetsade på bakomliggande stänger. Bokstäverna följer loggans färger och de bakomliggande stängerna är samma som fasadens färg. Skylten fästs med rostfria träskruvar i fasadens träreglar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)