En litteraturstudie om maktdistans påverkan på fartygs säkerhet

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

Sammanfattning: När sjömän från olika länder arbetar tillsammans finns alltid risk för missförstånd. Detta påverkar säkerheten ombord på fartyg. Syftet med studien var att utreda om det finns någon ökad säkerhetsrisk på fartyg då den kulturella aspekten hög maktdistans hamnar i konflikt med högt säkerhetstänk. Detta gjordes med en systematisk litteraturstudie med inriktning på kvalitativ forskningsmetod. Resultateten visar att nationell kultur starkt påverkar till mänskliga fel, även däcksbefäls säkerhetsbeteenden. Vidare så visar studien att befälhavares ledarskap har en stor påverkan på däcksbefälens säkerhetsbeteende och säkerhetsattityder. Auktoritära, respektlöst och oärligt ledarskap är inget bra för däcksbefäl från länder med hög maktdistans, ej heller för multinationella däcksbefäl som arbetar tillsammans. Dessutom visar studien att Crew Resource Management inte alltid fungerar på däcksbefäl från länder med hög maktdistans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)