The Impact of FIFA World Cup on Sponsoring Companies and the Host Country Stock Market Index

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

Författare: Anas Alsaadi; Sayan Banerjee; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)