NEONSKYLTAR - ETT OSKYDDAT KULTURARV? Undersökning av skydd i KML och PBL

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Ola Sandberg; [2019-09-11]

Nyckelord: Neon signs; heritage; built heritage; Swedish law;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet2019, 180 hpGrundnivå2019:28

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)