IKEA Foods hållbarhetsarbete -om och hur CSR-aktiviteter kan skapa kundvärde inom IKEA Food

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)