Finn dig själv på en vecka

Detta är en Master-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Författare: Beata Fabi Malsch; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här historien äger rum på Solgården, någonstans i Stockholmsområdet. Tiina är en terapeut som leder kursen "Finn dig själv på en vecka" för en grupp människor med psykiska sjukdomar. Detta år deltar sex personer: Ellen, som är ett tennisess men har diagnostiserats med schizofreni. Andreas, som har Aspergers och som går denna kurs för att ge sin fru lite fritid från hans sällskap. Victor, som inte har någon diagnos, men är en väldigt grälsjuk person. Maria är en djupt troende kristen och hon har ADHD, medan Mahmoud lider av posttraumatisk stress på grund av kriget i landet han var tvungen att fly, Irak. Och slutligen Valeria, som är Victors syster och lite av en besserwisser. Hon har diagnostiserats att ha bipolär sjukdom. Varje dag sitter gruppen i ring med ledaren Tiina, som också har sin beskärda del av problem, och pratar om sig själva. De får också uppdrag: Vad skulle du ta med dig till en öde ö? Intervjua en vän och ta reda på fem saker om honom eller henne! Vad skulle du göra om du vann en miljon? Kursen på Solgården varar en vecka och gruppen deltar fullt ut, även fastän de har olika bakgrunder och mentala problem. Naturligtvis uppstår konflikter. Men berättelsen visar också hur vi människor arbetar tillsammans i en grupp: Om vi ​​finner ett högre syfte än våra individuella problem kan vi som grupp lägga bort allt som händer oss och åstadkomma fantastiska saker! Gruppen på Solgården beslutar att samla alla sina resurser för att se till att Ellen känner sig tillräckligt bra för att delta i Swedish Open i tennis. Och naturligtvis handlar den här historien främst om hur ledaren Tiina fann sig på en vecka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)