Kommunal rationalitet eller anarki? en fallstudie av Kinadagarna i Helsingborg

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)