Aiducate.se : Hur man skapar en modern webbsida

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: Denna rapport beskriver skapandeprocessen av webbsidan aiducate.se, vars syfte är att stötta, motivera och vägleda gymnasieelever i sin utbildning. Projektet genomfördes självständigt utan någon uppdragsgivare och pågick under en tidsperiod om tio veckor. Till grund låg en förundersökning som visade på bristande motivation hos gymnasieelever. I en kompletterande enkätundersökning fastställdes det att eleverna önskade en modernisering av utbildningen med utrymme för nutida undervisningsmetoder. Som ett komplement till gymnasieutbildningen framställdes därför innovationen Aiducate som i framtiden ska omfatta olika verktyg för studierna. Allt från hur man skriver en rapport till hur man får inspiration. Inom ramen för detta examensarbete presenterades en enklare betaversion av webbsidan. Detta omfattade en fullständig grafisk profil, responsiv design och vissa funktioner såsom exempelvis forum och användarkonto. Rapporten följer även utvecklingen av webbsidan i det populära CMS-verktyget WordPress. Teoretisk bakgrund har förankrat alla slutgiltiga beslut för webbsidans design och funktion, vilket även återkopplats genom användartester.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)