Har förtjänst betydelse för människans frälsning? : En jämförande studie av Thomas av Aquino och Martin Chemnitz synsätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Författare: Sofia Kalateh; [2020]

Nyckelord: Förtjänst; Thomas av Aquino; Martin Chemnitz;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)