Culpa in contrahendo och formkravet i JB : De lege lata och de lege ferenda

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

Författare: Anders Svensson; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)