Barns rätt till vård enligt 6 kap. 13 a § p. 1 FB när vårdnadshavarna inte är överens

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)