Att avbilda mental ohälsa : Ett förbättringsförslag till Läkare utan gränser

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Sammanfattning:

Det finns en problematik i att avbilda ett sinnestillstånd och enskilda känslor med illustration utan att vara abstrakt eller specifik. För att informera om känslor till en målgrupp med en bild, bör studier om det specifika sinnestillståndets utföras. 

I detta arbete studeras sinnestillståndet mental ohälsa och dess inflytande på individen som resulterar i ansiktsuttryck och kroppsspråk. Arbetet innefattar teorier om trovärdighet, uppmärksamhet och bildmanér. Studieobjektet är organisationen Läkare utan gränsers hemsida, koncentrerat på deras information om mental hälsa/ohälsa. Syftet med arbetet är att förtydliga informationen på Läkare utan gränsers hemsida med en illustration. För att skapa illustrationen har tidigare forskning studerats och en bildanalys och omvärldsanalys har sammanställts. Illustrationens manér har beslutats utifrån en enkätundersökning med fokus på den enskilda individen. 

I arbetet är den enskilda individens upplevelse betydelsefull. Samhällets värderingar och förutfattade meningar har uteslutits. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)