Snoozande studenter - ett fall för Alarmy!

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

Sammanfattning: Eftersom att snoozning är en vanlig morgonvana behandlar denna studie studenters snoozning. Studier visar på att snoozning kan påverka ens sömnkvalitet negativt, och eftersom att studenter är under stor akademisk press, som också kan ha en negativ påverkan på sömnkvaliteten, är detta ett viktigt ämne att undersöka. I denna uppsats kommer vi presentera hur mobilapplikationen Alarmy kan minska studenters snoozande. Vi har undersökt detta genom att låta en grupp av studenter som regelbundet snoozar först logga sin dagliga användning av smartphones inbyggda väckarklockan. Efter dessa dagar fick de använda två av Alarmys funktioner samtidigt som de kontinuerligt fyllde i loggen. Första funktionen, Matteproblemet, tvingar användaren att lösa tre matteproblem för att stänga av larmet, medan den andra funktionen, Ta en bild, tvingar dem att gå ur sängen och ta en bild på ett objekt i ett annat rum. Resultatet visade att Matteproblemet fungerade bra när det kom till att minska studenters snoozande, men att studenterna tenderade att stanna i sängen efter sista larmet ringt. Ta en bild var mindre effektiv när det kom till att minska snoozetid, samtidigt var det mindre sannolikt att studenten stannade i sängen efter sista larmet. Vi drog slutsatsen att detta förmodligen berodde på att Ta en bild tvingade testpersonen att stänga av sitt larm i ett annat rum vilket gör det mer omständigt att gå och lägga sig igen. Vi konstaterade också att Matteproblemets effektivitet förmodligen berodde på svårigheten att lösa matteproblemen. Svårighetsnivån på talen medförde dock att Ta en bild blev den mer omtyckta funktionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)