START AND STOP COSTS FOR SECONDARY REGULATION OF FORTUM HYDROPOWER PLANTS

Detta är en M1-uppsats från KTH/Data- och elektroteknik

Sammanfattning: Kopiera in engelskt abstract från rapporten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)