Kubrick från Nabokov till Schnitzler - Gränsdragningar mellan film och litteratur

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Författare: Carl Fredrik Fyhr; [2012]

Nyckelord: Languages and Literatures;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)