Emails roll i organisationers interna kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Denna uppsats studerar hur email används inom organisationers interna och digitala kommunikation idag samt om email uppfyller organisationers krav på intern digital kommunikation. Studien utförs genom att studera akademisk litteratur gällande emails användningsområde, nackdelar och fördelar samt alternativa kommunikationsmedel. Den empiriska insamlingen av data består av fyra intervjuer med representanter från organisationer både inom den privata och offentliga sektorn. Vi har utifrån intervjuerna och litteraturen kunna identifiera varför organisationer fortfarande använder sig av email för att utföra intern digital kommunikation samt varför vissa organisationer använder sig av alternativa kommunikationssystem för att komplimentera email.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)