Maten – ett mål för livet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie handlar om hur personal och föräldrar uppfattar hur och vad barn lär sig i projektet Sinnenas mat i förskolan. Två förskollärare, en barnskötare, en måltidspersonal, en kock, en skådespelare och två föräldrar blir intervjuade i syfte att undersöka den deltagande personalens och föräldrarnas uppfattning om vad och hur barnen lärde sig i projektet. Perspektiv och teorier som rör barns lärande och matvanor, hur idén till projektet väcktes och en beskrivning av projektet Sinnenas mat i förskolan presenteras.Tanken är att man börjar med hem- och konsumentkunskap i tidigare åldrar, redan på förskolan, med mål att kunna förbättra barns matvanor. Man utgår från ett praktiskt-estetiskt ämne såsom hem- och konsumentkunskap och till det naturligt knyter andra teoretiska ämnen. Projektidén är att arbeta med maten som mål och medel i förskolan. Barnen lagar mat, äter maten vid en måltid, skriver recept på datorn, målar bilder av maten och sätter samman det i en kokbok.Resultatet visar på en hel del intressanta kunskaper och perspektiv på lärande. Förutom den nyfikenhet, motivation och lust och lära som vuxna och barn utstrålade genom sin livsglädje och energi i projektet, växte ett lärande fram i form av stärkt självförtroende, matematiska och naturvetenskapliga kunskaper och språkutveckling. Måltids- och pedagogisk personal beskrev att barnen fått ett större intresse och lustfyllt förhållande till mat. Den pedagogiska personalen poängterade att barnen i projektet utvecklat språket och intresset för bokstäver. Kommunikationen via bloggen som användes i projektet är också ett intressant lärande både för personal och för föräldrar.Den deltagande personalen och föräldrarna uppfattade att barnen i projektet Sinnenas mat i förskolan visade ett större intresse för mat, åt mer grönsaker, lärde sig att hantera och använda redskap vid matlagning, lärde sig om källsortering, att skriva bokstäver och ord, att använda nya begrepp och nya ord, att uttrycka sig med både färg och ord och stärkte självkänslan. Undersökningen kan ligga till grund för ytterligare forskning om barns matvanor och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)