Är du online sen? : En analys i sociala virtuella nätverks utbredning, genom chatt, och påverkan av övrigt kompisumgänge, bland elever i årskurs 9, samt SO-lärarnas inställning i unervisningen om detta.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning:

I dagens samhälle blir det allt vanligare att umgås genom datorn. Chatter, bloggar, forum och spelsajter växer lavinartat. Hur stor är utbredningen av detta bland skolungdomar och påverkar det det vanliga kamratumgänget IRL (In Real Life)? Hur ser lärare på chatt? Kan man dra nytta av det i undervisningen? Dessa frågor, bland annat, har tagits upp i detta arbete för att försöka koppla skolan till ett växande chattintresse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)