The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)