Klippbögar? : hällristningar ur ett LGBT- och queerperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

Författare: Fredrik Nyberg; [2013]

Nyckelord: Bronze Age; Rock Carvings; LGBT; queer archaeology;

Sammanfattning:

The purpose of this thesis is to do an inventory of Swedish Bronze Age rock carvings depicting intercourse, and other sexual acts; applying gender traits on these in order to get a glimpse of what kind of normative outlook people at this time had upon sexuality. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)