Axelfunktion och omfattning av fysioterapeutisk behandling hos patienter med laterala nyckelbensfrakturer-en uppföljning 2–3år efter skadetillfället

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Författare: Johanna Sjöholm; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)