Hur man spaljerar kärnfrukt från spö till spaljéträd - ett undervisningsmaterial med processkisser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Linnea Horgby; [2013-06-19]

Nyckelord: Espalier; Fruit tree; Pruning; Grafting; Craftmanship; Gardening; Spaljering;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design 21 hp, 2012

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)