Dimension Reduction and Adaptivity to Price Basket Options

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Analys och tillämpad matematik

Författare: Paria Ghafari; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)