Trakasserier online och ungdomarskroppsuppfattning : En kvantitativ studie om sambandet mellan trakasserier online och kroppsuppfattning

Detta är en Master-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Sammanfattning: I dagens samhälle är det många faktorer som påverkar ungdomarnas kroppsuppfattning. Ungdomar som har blivit utsatta för olika former av trakasserier är mer missnöjda med sin kropp jämfört med de som inte har blivit utsatta för trakasserier. En negativ kroppsuppfattning kan förr eller senare leda till olika psykiska sjukdomar, ätstörningar, självdestruktiva beteenden och självmordstankar hos både killar och tjejer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)