Tänk att alltid va på väg – En tematisk studie av Joakim Thåströms längtan bort

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker temat längtan bort i Joakim Thåströms texter. Undersökningen omfattar hela det svenskspråkiga författarskapet, snarare än ett specifikt verk, i enlighet med den franska tematiska kritikens premisser. Temat konceptualiseras genom tre underkategorier: längtan till, längtan från samt rörelsen i sig. Vidare används verk ur litteraturhistorien för att exemplifiera hur temat kan manifesteras, från Baudelaire, Rimbaud, Tranströmer, Dylan, med flera.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)