Retorisk och litterär kommunikation - den dolda retoriska essän : Med exempel från Pär Lagerkvists Dvärgen och Ayn Rands The Fountainhead 

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)