En studie om relationen mellan hållbarhetsredovisning och värdering av företag : Hållbarhetsrapporterings påverkan på investerare utifrån ett signalteoretiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Johan Alin; Martin Gavelin; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)