“Wow, ska du bli sjuksköterska, du som är man?” : En kvalitativ studie om manliga sjuksköterskestudenters upplevelse av att träda in i sjuksköterskeyrket

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Linn Ahlborg; Elin Zernell; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)