Jag önskar att någon såg mig i ögonen och såg hela mig : Hur patienter med självskadebeteende erfar bemötandet från vårdpersonal då de söker hjälp för sina skador inom den akutsomatiska vården.

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Sara Eklund Lundgren; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)