”...to love what Death doesn’t touch” : Om tavlor och moraliskt förfall i The Picture of Dorian Gray och The Goldfinch

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: En komparativ uppsats som illustrerar tavlans inverkan och betydelse i Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray (1891) och Donna Tartts The Goldfinch (2013). Fyra huvudteman utröns: tavlan som tidlöst objekt, undangömd, människans spegelbild och moraliskt korrumperande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)