Sport och tandskydd - Litteraturstudie.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Författare: Marie Vesterling; Nik Hosseini; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på vilka olika typer av tandskydd som finns, hur vanligt användandet av tandskydd är inom idrott och vad det är som gör att vissa avstår från att använda tandskydd. För att få svar på detta gjordes en sammanställning av tidigare vetenskapliga artiklar. Det finns tre olika typer av tandskydd. Typ I, stock-type, finns i olika storlekar och kan köpas i handeln. Typ II, boil-and-bite, finns också att köpa ute i handeln och idrottaren formar till tandskyddet själv i munnen. Typ III är ett specialgjort tandskydd som tillverkas hos tandläkaren. Specialgjorda tandskydd som tillverkas hos tandläkaren är bekvämare att använda och har bättre skyddande effekt än tandskydd som idrottaren köper och formar till själv. Då idrottaren formar till tandskyddet själv kan tandskyddets tjocklek bli för tunn och den skyddande effekten minskar. I de vetenskapliga studier som vi har läst är det vanligare att idrottare avstår från att använda tandskydd. De som använder tandskydd använder främst typ II. Anledningarna till att idrottare avstår från att använda tandskydd är främst att det är obekvämt och påverkar andning och tal. Tränarna, föräldrarna och lagspelarna påverkar om spelaren använder tandskydd eller inte. Många studier visar att det är tränarna som påverkar spelarens tandskyddsanvändning mest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)