Design-based and Model-assisted estimators using Machine learning methods : Exploring the k-Nearest Neighbor metod applied to data from the Recreational Fishing Survey

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Rikard Gard; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)