KULTURANALYS OCH SKOLUTVECKLING PÅ SÖDERSKOLAN

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Monica Mill; [2007]

Nyckelord: Skolutveckling; Brevmetoden;

Sammanfattning:

Bakgrund: I samband med Söderskolans 10-årsjubileum kände skolledning och personal att

utvecklingen gått lite i stå och att vi behövde en nystart. Jag föreslog att jag

kunde göra en kulturanalys med hjälp av brevmetoden som ett led i min

magisterutbildning.

Syfte: Jag vill bidra till skolans utveckling genom att kartlägga och sammanställa olika

förslag och idéer i breven för att hitta lämpliga utvecklingsområden. Från min

synvinkel fanns ytterligare ett syfte och det är att få prova på att själv göra en

studie med hjälp av brevmetoden för att se hur den fungerar i praktiken och att

kunna jämföra med aktuell litteratur och min tidigare erfarenhet av skolutveckling.

Teori: Den teoretiska basen för detta arbete har jag till stora delar hämtat från professor

Gunnar Bergs förläsningar och hans två böcker Skolkultur – nyckeln till skolans

utveckling och Att förstå skolan. Även litteratur av Andy Hargreaves har varit

till stor nytta och försett mig med tankar och teoretiska modeller, som t ex den

rörliga mosaiken, en flexibel organisationsstruktur som kan svara upp mot

framtidens krav.

Metod: Jag använde mig av en modifierad variant av kulturanalys genom brevmetoden,

som förklaras utförligt i ovanstående böcker av professor G Berg. Jag lät Söderskolans

personal skriva öppna brev med svar på frågan: Hur vill du att Söderskolan

ska se ut och fungera om 5-10 år? Brevskrivandet fick stor anslutning

och många hade lagt ner stor möda på sina brev.

Resultat: Undersökningen har medfört att vi har fått en bra överblick över möjliga

områden för skolutveckling. Ett par olika förslag har redan testats av enskilda

arbetslag. Entusiasmen i kollegiet har ökat och flera arbetslag har inspirerats att

prova nya vägar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)