Hur väl överensstämmer patologin i diagnostiska biopsier med radikalpreparaten hos prostatacanceropererade som opereras med radikal prostatektomi?

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Haris Delic; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)