Skillnader mellan uppkopplad och uppkopplad : En jämförelsestudie mellan 1960- och 1990-talister

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

Sammanfattning: This paper aims to examine whether there are any substantial differences between a generation of users born during the 1960’s and younger generation born during the 1990’s regarding the use of digital technologies connected to the Internet. Based on Marc Prensky’s theories on people born before and after 1980 saying those born before are not as natural when it comes to using digital technologies. We used diaries as a qualitative method to gather data from 16 respondents. The results show that there is a small percentage that differs in total use of digital technology in favor for the younger generation but not substantial enough to be ruled as a generation better fitted for Internet usage and digital technologies. The results also show that smartphones were the most used technology and surfing the web was the most performed activity.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)